ТОВ "УкрЕкоКонсалт"
ТОВ "УкрЕкоКонсалт"
ТОВ "УкрЕкоКонсалт"
ТОВ "УкрЕкоКонсалт"
ТОВ "УкрЕкоКонсалт"
ТОВ "УкрЕкоКонсалт"

ТОВ "УкрЕкоКонсалт"

УкрЕкоКонсалт надає широкий спектр консультаційних послуг, що орієнтовані на екологічні та соціальні аспекти проектів та операційної діяльності промислових компаній.

Наші послуги включають розробку проектної та дозвільної документації у галузі охорони навколишнього середовища та екологічного менеджменту, оцінку екологічного та соціального впливу відповідно до місцевих та міжнародних вимог, розробку рішень у сфері сталого розвитку та управління для територіальних громад, а також супровід та підтримку наших клієнтів при затвердженні дозвільної документації державними органами.

Наші експерти мають чітке бачення та розуміння потенційних наслідків нераціонального використання природних ресурсів. Саме тому наші ключові знання та компетенції зосереджені у сфері поводження та управління відходами, впровадження заходів з підвищення енергоефективності, оптимізації використання водних ресурсів і водовідведення, та зменшення викидів парникових газів.

Наша команда активно застосовує свій досвід та знання при розробці екологічного законодавства, аналітичних матеріалів для представників влади, наукових та експертних досліджень, а також при впровадженні національних та міжнародних проектів.

Надаючи наші послуги в рамках проектів, що фінансуються міжнародними донорськими організаціями, експерти УкрЕкоКонсалт завжди враховують чинні вимоги міжнародних фінансових установ та банків, а також місцеві законодавчі вимоги, чинні державні будівельні санітарні та протипожежні норми, місцеві екологічні умови та обмеження. Такий підхід гарантує нашим клієнтам проведення комплексної та достовірної оцінки екологічних та соціальних ризиків, пов’язаних з новими проектами та виробничою діяльністю.

Оцінка екологічного та соціального впливу

У сучасному світі успіх проекту / компанії cуттєво залежить від рівня прихильності щодо питань уникнення, мінімізації та/чи пом’якшенню несприятливого екологічного та соціального впливу, пов’язаного із запланованою чи поточною діяльністю. Саме тому міжнародні фінансові установи та банки приділяють свою увагу дослідженню нефінансових ризиків під час розгляду щодо фінансування бізнесу.

УкрЕкоКонсалт пропонує наступні послуги в цій галузі відповідно до міжнародних вимог:

 • проведення інтегрованої оцінки та визначення екологічного та соціального впливу;
 • розробка та впровадження Системи Екологічного та Соціального Менеджменту для ефективного управління екологічними та соціальними питаннями;
 • розробка програми заходів щодо усунення виявленого несприятливого екологічних чи соціального впливу (План Дій та/або Управління Екологічним та Соціальним впливом);
 • розробка Плану взаємодії із зацікавленими сторонами.

Крім того, для забезпечення відповідності національним вимогам екологічного законодавства УкрЕкоКонсалт надає наступні послуги:

 • визначення необхідності проведення обов’язкової процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) та розробка звітів з ОВД;
 • визначення видів проектної діяльності, що мають значний вплив на навколишнє середовище відповідно до національного екологічного законодавства;
 • реєстрація заявника в Єдиному реєстрі ОВД;
 • формування Повідомлення про заплановані проектні заходи для подальшої публікації у ЗМІ;
 • супровід та підтримка клієнтів при проведенні громадських слухань;
 • подання документації до уповноважених органів для отримання Висновку з ОВД .
Замовити

Попередження та контроль забруднення атмосферного повітря

 • Допомога в підготовці документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 • Підготовка документації та надання супроводу з її поданням до органів державного санітарно-епідеміологічного і екологічного контролю з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 • Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел.
 • Виміри концентрацій забруднюючих речовин в промислових викидах, атмосферному повітрі, визначення параметрів газопилового потоку (згідно з планами-графіками, замовленнями, тощо).
 • Розробка і погодження паспортів пилогазоочисного обладнання, перевірка їх ефективності (циклони, фільтри, тощо).
 • Допомога в оформленні первинної облікової документації (ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3).
 • Збір і аналіз статистичної інформації з питань охорони атмосферного повітря, підготовка і подання державної статистичної звітності за формою №2-ТП повітря.
 • Розрахунок викиду забруднюючих речовин для сплати екологічного податку.
Замовити

Водокористування, водовідведення та поводження зі стічними водами

 • Підготовка, подання, супроводження документації для отримання дозволу на спецводокористування та затвердження нормативів в органах державного санітарно-епідеміологічного і екологічного контролю, регіональному геологічному підприємстві, Державному агентстві водних ресурсів.
 • Розрахунок водоспоживання та водовідведення, затвердження норм водовідведення.
 • Підготовка, подання, супроводження документації для отримання паспорту на свердловину, оформлення водогосподарських паспортів.
 • Допомога у оформленні первинної облікової документації (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13).
 • Збір і аналіз статистичної інформації з питань охорони водних ресурсів, підготовка і подання державної статистичної звітності за формою №2-ТП водгосп.
 • Підготовка документів щодо здійснення контролю за якістю стічних вод.
Замовити

Управління та поводження з відходами

 • Підготовка, подання, супроводження документації в органах державного санітарно-епідеміологічного і екологічного контролю для отримання дозволу на розміщення відходів.
 • Розробка і погодження проектів нормативів утворення відходів та лімітів на розміщення відходів.
 • Розробка звітів про інвентаризацію відходів.
 • Розробка і погодження реєстрових карток на відходи.
 • Розробка і погодження паспортів місць видалення та зберігання відходів.
 • Підготовка, подання, супроводження документів в органах державного санітарно-епідеміологічного і екологічного контролю щодо об’єктів поводження з відходами.
 • Допомога в підборі організацій для укладення договорів на збирання, заготівлю, сортування, транспортування, переробку та утилізацію відходів.
 • Збір і аналіз статистичної інформації з питань утворення, передачі й розміщення відходів.
 • Допомога в оформленні первинної облікової документації (журналу №1-ВТ).
 • Підготовка і подання державної статистичної звітності за формою №1-відходи, заповнення реєстрових карт на відходи.
 • Підготовка і погодження декларації на утворення та розміщення відходів.
Замовити

Природоохоронна діяльність на підприємствах

 • Розробка планів природоохоронних заходів підприємства та положення про природоохоронну роботу на підприємстві.
 • Розробка планів мінімізації впливу на навколишнє середовище і моніторингу стану довкілля.
Замовити

Стале управління територіальними громадами

 • Розроблення проектів благоустрою і озеленення території та їх реалізація.
 • Проведення заходів з виявлення представників тваринного світу.
 • Підготовка описів водних об’єктів, земельних ресурсів, рослинного і тваринного світу.
 • Підготовка картографічних матеріалів і картосхем.
Замовити

Інженерно-геодезичні роботи

 • Інженерно-геодезичні вишукування (топографо-геодезичні роботи).
 • Топографічна зйомка місцевості. Геодезична підоснова таких масштабів: 1:5000, 1:2000, 1:1000. 1:500, включаючи топографічну зйомку надземних і підземних споруд (інженерних комунікацій);
  • Оновлення топографічних планів;
  • Побудова і подальший розвиток геодезичних мереж;
  • Геодезична підоснова під ландшафтне проектування (топозйомка надвеликих масштабів) − масштаби 1:100, 1:50.
 • Геодезичні розбивочні роботи.
 • Геодезичні виконавчі зйомки.
 • Створення геодезичних мереж із заданим розрядом точності.
 • Геологічні роботи.
Замовити

Зв'язатися з нами

Наші контакти:

вул. Ярославів Вал, буд. 13/2Б, м. Київ, 01050, Україна
тел.: +38 (068) 721 23 34